Preview Mode Links will not work in preview mode

Mentalkanalen


Mar 31, 2021

Susanne Agte drabbades av svår miljökänslighet och isolerade sig allt mer. Utmattad och deprimerad letade hon svar på nätet, men hittade inte en enda bra historia. Efter att ha utbildat sig till mental tränare testade hon de verktygen på sig själv – och tillfrisknade! Idag samarbetar hon med Åbo Universitetscentralsjukhus och använder mental träning för att behandla patienter med miljökänslighet och andra funktionella störningar. En viktig historia som inger hopp och klokheter - för alla som behöver träna på skrämmande situationer!

Susannes hemsida: www.breathe.fi 

Fotnot: Miljökänslighet innebär att en person får symtom av olika miljöfaktorer, såsom kemikalier, elapparater, inomhusluft, lukter/dofter. Funktionella störningar innebär diffusa, svårfångade symtom som inte passar in i gängse diagnosmallar och förorsakar problem med funktionen i ett system.

Musik: www.purple-planet.com